Medlemmer af Bestyrelsen          


Formand:

Leif Hermansen
Jens Lysholdts Eftf. A/S

Næstformand:

Michael Kristensen
Wrist Ship Supply A/S

Kasserer:

Jens Olsen
J.H. Olsen & Co. ApS

.

Sekretær:
Jørgen Ipsen Madsen
Esbjerg Skibsproviantering
Suppleanter:
Jørgen Arildslund
J.H. Olsen & Co. ApS
.
Allan Andersen
Jens Lysholdts Eftf. A/S